Close

News

Wzrost przychodów

GRUPA KERAKOLL: 13-proc. wzrost przychodów w pierwszym półroczu mający swoje źródło zarówno na rynku krajowym, jak i w procesie internacjonalizacji.

4 lipca 2019 r.

Zarząd Grupy Kerakoll, jednej z najważniejszych na świecie grup działających w sektorze materiałów przeznaczonych do stosowania w budownictwie ekologicznym, przeanalizował dzisiaj wstępne dane za pierwsze półrocze 2019 roku, w którym odnotowano 13-procentowy wzrost przychodów, co równa się ponad 28 milionom euro, w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego, co pozwala oszacować wynik na koniec roku na poziomie 502 mln euro. Wynik ten potwierdza tendencję wzrostową, która utrzymuje się nieprzerwanie od 1990 r., kiedy to przychody wyniosły około 11 mln euro.

Wzrost jest spowodowany z jednej strony ogromnym sukcesem na włoskim rynku nowych linii produktowych – szczególnie w zakresie renowacji konstrukcyjnej i modernizacji sejsmicznej oraz oszczędności energii – a z drugiej strony zwiększeniem obrotów na rynkach zagranicznych, które stanowiły 45% łącznych obrotów Grupy.

Wzrost obrotów osiąganych za granicą odzwierciedla przyspieszenie procesu internacjonalizacji, w wyniku którego w 2018 r. przejęte zostały dwie nowe spółki, w Brazylii i Wielkiej Brytanii, a także doskonałe wyniki innych zagranicznych spółek zależnych, które odnotowały ogólny wzrost o 15%.

Andrea Remotti, dyrektor generalny Kerakoll, podkreśla: „Przekazane dzisiaj wyniki odzwierciedlają słuszność strategicznych wyborów oraz profesjonalizm pracujących w Kerakoll mężczyzn i kobiet, którym chciałbym z tego miejsca podziękować za wykazywane silne poczucie przynależności i zaangażowanie. Jestem pewien, że przy udziale wszystkich będziemy nadal podążać tą drogą i wspólnie zbudujemy Kerakoll, będący już teraz coraz ważniejszym graczem, zarówno we Włoszech, jak i na całym świecie”.

„Z korporacyjnego punktu widzenia – podsumowuje Remotti – członkowie rodziny Sghedoni, akcjonariusze Grupy, mają nadal wpływ na nowy model zarządzania, który może wzmocnić przedsiębiorstwo i wspólnie postanowili dać sobie 6-miesięczny margines czasu na osiągnięcie porozumienia”.

Kerakoll zatrudnia około 1500 pracowników, generuje 45% swoich obrotów na rynkach zagranicznych i jest bezpośrednio obecny w 12 krajach, takich jak Włochy, Hiszpania, Polska, Grecja, Francja, Wielka Brytania, Indie i Brazylia (z zakładami produkcyjnymi) oraz Niemcy, Portugalia, Stany Zjednoczone i Zjednoczone Emiraty Arabskie (z firmami handlowymi).