Close

Odpowiedzialność Społeczna

Zintegrowana polityka jakości, zapewnienia komfortu i ochrony środowiska.

Jakość to nasza nagroda, zaangażowanie społeczne i dbałość o zdrowie ludzi to nasze wytyczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój są naszym żywiołem.

Odpowiedzialność Społeczna

W pierwszej linii
dla świata przyszłości.

Zapewnienie najwyższej ekologicznej jakości budynków, a co za tym idzie – zapewnienie zdrowia ich mieszkańcom: oto podstawa filozofii Greenbuilding Kerakoll. Jakość powietrza we wnętrzu budynku, wysokie standardy energetyczno-środowiskowe, zdrowe i pozostające w równowadze z naturą wnętrza pomieszczeń, stanowią niezbędne warunki, zapewniające nam dobre samopoczucie w naszych domach.

Przedmiotem szczególnego zaangażowania firmy Kerakoll, jest połączenie wielorakich aspektów GreenBuilding z codziennym życiem posiadającego coraz większą świadomość i wrażliwość ekologiczną człowieka.

W CO WIERZYMY

Poszanowanie środowiska
i innowacja technologiczna

W Kerakoll uważamy, że celem, który należy osiągnąć jest ukierunkowanie technologii na zrównoważony rozwój oraz wypracowanie spójnego modelu ewolucji firmy. Wartość spółki tkwi w rozwijaniu projektów o niskim wpływie na środowisko, ale będących też wielką innowacją technologiczną. Dlatego właśnie w Kerakoll w sposób naturalny łączymy biznes z odpowiedzialnością społeczną, rozumianą jako podniesienie standardów życia jednostki i środowiska.

Nasze zaangażowanie

Zaangażowanie firmy Kerakoll widoczne jest w życiu codziennym, w biznesie, w jej wrażliwości na potrzeby konsumentów i staraniach, zmierzających do zaspokajania ich dziś, nie zapominając jednakowoż o wymaganiach przyszłych pokoleń. Stanowi to nie tylko misję ekonomiczną, lecz także jest przedmiotem odpowiedzialności społecznej, która łączy i jest ideą przewodnią dla wszystkich ludzi, tworzących naszą firmę.

``W Kerakoll w sposób naturalny łączymy biznes z odpowiedzialnością społeczną, rozumianą jako podniesienie standardów życia jednostki i środowiska.``