Close

Wartości

Firma osadzona w przeszłości, ale zorientowana na przyszłość, zawsze z tym samym zaangażowaniem.

“Sukces przemysłowy jest bez wartości,
jeżeli brakuje zaangażowania w zrównoważony rozwój.”

Romano Sghedoni, 1984

Wartości

Kiedy kultura biznesowa
ma wartość ponadczasową

Celem Kerakoll jest zaspokojenie potrzeb konsumentów dzięki powstawaniu nowych idei i ciągłemu słuchaniu współpracowników. Czynnik ludzki istotnie jest podstawą kultury firmy Kerakoll. Grupa jest przekonana, że ​​tylko tworząc kulturę biznesową możemy tworzyć wartość w czasie, odzyskiwać i wzmacniać doświadczenia z przeszłości, aby nieustannie kwestionować samych siebie.

Pojęcia badania i innowacji nabierają znaczenia i stają się przekonujące, ze względu na waloryzację, ochronę i pełne przyswojenie sobie dziedzictwa pamięci przedsiębiorstwa.
Filozofia przedsiębiorstwa Kerakoll bazuje na pięciu wartościach firmy, które reprezentują jednocześnie zarówno sposób bycia, jak i podejście pracy.

Innowacyjni

W Kerakoll pracownicy są osobami kreatywnymi i obdarzonymi wyobraźnią, wykazującymi inicjatywę i przejawiającymi innowacyjność oraz pomysłowość we wszystkim, czego się podejmują, gotowymi do zmian i wypróbowywania wciąż nowych rozwiązań.
Ich konstruktywna postawa prowadzi do powstawania oryginalnych i jedynych w swoim rodzaju innowacji – dominujących atrybutów Kerakoll.

Odpowiedzialni

Pracownicy Kerakoll są czujni i odpowiedzialni, zachowują się lojalnie i poprawnie w stosunku do klientów, kolegów i wszystkich kontrahentów, wdrażając nowy model rozwoju prowadzący do wzrostu gospodarczego oraz poprawy dobrobytu, jakości życia i ochrony środowiska.

Dynamiczni

Pracownicy Kerakoll są pełni entuzjazmu i prawdziwego zamiłowania do niedościgłości i bycia w czołówce. Są dynamiczni i szybcy w podejmowaniu decyzji, elastyczni i łatwo przystosowujący się do zmian.
Ich celem jest codziennie doskonalenie, konsolidujące stosunki z klientami i głównymi kontrahentami.

Prawdziwi

Pracownicy Kerakoll mają młodzieńczą i elastyczną mentalność, są otwarci, przejrzyści i autentyczni. Są przeniknięci duchem przedsiębiorczości i zdolni do samodzielnego formułowania rozwiązań, które wprowadzają z prawdziwą determinacją, kierując się logiką pracy zespołowej.

W kontakcie

Pracownicy Kerakoll są bardzo otwarci na wymagania rynku w przekonaniu, że najlepsze idee pochodzą od kontrahentów, z którymi należy być w stałym kontakcie, aby poznawać ich potrzeby i przekształcać je w odpowiedzi oraz rozwiązania prowadzące do coraz lepszych rezultatów.